ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

    Τα επαγγέλματα που ασκούσαν οι κάτοικοι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, που ήταν και τα στοιχειωδέστερα και μάλλον απαραίτητα, και απαιτούσαν ανδρική εργασία,  είναι τα εξής:

βυρσοδέψες, ιδιαιτέρως μνημονευόμενοι στην Καλαμάτα, ξυλουργοί, σαγματοποιοί, βαφείς, οπλοποιοί, σαπωνοποιοί και πυριτιδουργοί.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΕΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΟΥ

αρχική σελίδα