ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. Εβλιά Τσελεμπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668 - 1671): Πελοπόννησος - νησιά Ιονίου - Κρήτη - νησιά Αιγαίου, σελ. 37 - 43
 2. Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
 3. τ. Β΄ 1700 - 1800 μ.Χ., σελ. 643 - 647, 701 - 703 (: εμπόριο)

  τ. Γ΄ 1800 - 1810 μ.Χ., σελ. 58, 149, 156, 374 - 375, 426

  τ. Δ΄ 1810 - 1821 μ.Χ., σελ. 83, 211, 319, 381 - 382, 444 - 449

   

 4. Μ. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρκοκρατίαν (1715 - 1821): αναφορές στην Πάτρα, στην πολιορκία της, στην τουρκική διοίκηση.
 5. Κυριάκου Σιμόπουλου, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, (1821 - 1829), τ. 5
 6. Douglas Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821 – 1833
 7. Κάστρα της Πελοποννήσου.
 8. Ιστορία και δημοτικό τραγούδι, Σοφ. Δημητρακόπουλου, σελ. 86, 92 – 93, 185 – 186.
 9. Γιώργου Ιωάννου, Τα δημοτικά μας τραγούδια, σ. 99.
 10. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ΄ Ελληνική Επανάσταση.
 11. Λάμπρου Βρεττού, Το κάστρο της Πάτρας.
 12. Ιστορικό Λεξικό της Επανάστασης του 1821, Χρ. Στασινόπουλου.
 13. Ιστορικό Λεξικό των Πατρών, Κώστα Τριανταφύλλου.